محصولات لبنی کشکینولند

محصولات تولیدی صنایع لبنی کشکینولند به دو دسته کلی سنتی و کارخانه ای تقسیم بندی می گردد که شامل مواردی همچون کشک خشک، کشک مایع، قره قروت می شود که در فرم های مختلفی از جمله گرد، قیفی، رشته ای، تخت و به صورت شمشی تولید و عرضه می گردد.

صنایع لبنی
کشک مایع

کشک مایع

کشک مایع خالص در اوزان 450 گرم الی 10 کیلوگرم

کشک دورنگ

کشک دورنگ

کشک و قره قروت دورنگ به صورت کارتن 10 کیلوگرمی

کشک رشته ای

کشک رشته ای

کشک و قره قروت رشته ای به صورت کارتن 10 کیلوگرمی

پیمایش به بالا